ВОДОПАДИТЕ - 2

ВОДОПАДИТЕ - 2

Водопадите - 2 е западната секция на сградата /вход В и вход Г/. 
Етап на строителството към 10.11.2017 - Кота + 5,80.
Етап на строителството към 01.07.2018 - Акт 14

СГРАДАТА Е ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ С РП №1416/25.11.2019г.

Апартаменти Брой Спални ЗП РЗП статус
Апартамент В1  /Продажби/ 1 69.17 кв.м 79.7 кв.м прoдаден Направи запитване
Апартамент В2  /Продажби/ 2 102.88 кв.м 118.28 кв.м прoдаден Направи запитване
Апартамент Г1  /Продажби/ 2 119.67 кв.м 137.22 кв.м прoдаден Направи запитване
Апартамент В3  /Продажби/ 2 116.04 кв.м 134.11 кв.м прoдаден Направи запитване
Апартамент В4  /Продажби/ 2 95.19 кв.м 111.46 кв.м прoдаден Направи запитване
Апартамент В5  /Продажби/ 2 104.83 кв.м 121.15 кв.м прoдаден Направи запитване
Апартамент Г2  /Продажби/ 2 102.18 кв.м 118.09 кв.м прoдаден Направи запитване
Апартамент Г3  /Продажби/ 1 63.8 кв.м 74.94 кв.м прoдаден Направи запитване
Апартамент Г4  /Продажби/ 2 88.9 кв.м 104.03 кв.м прoдаден Направи запитване
Апартамент Г5  /Продажби/ 2 88.19 кв.м 101.64 кв.м прoдаден Направи запитване
Апартамент В6  /Продажби/ 2 116.04 кв.м 134.84 кв.м прoдаден Направи запитване
Апартамент В7  /Продажби/ 2 95.19 кв.м 111.47 кв.м прoдаден Направи запитване
Апартамент В8  /Продажби/ 2 104.83 кв.м 121.15 кв.м прoдаден Направи запитване
Апартамент Г6  /Продажби/ 2 102.18 кв.м 118.09 кв.м прoдаден Направи запитване
Апартамент Г7  /Продажби/ 1 63.8 кв.м 74.95 кв.м прoдаден Направи запитване
Апартамент Г8  /Продажби/ 2 88.9 кв.м 104.05 кв.м прoдаден Направи запитване
Апартамент Г9  /Продажби/ 2 88.19 кв.м 102.2 кв.м прoдаден Направи запитване
Апартамент В9  /Продажби/ 2 116.04 кв.м 134.86 кв.м прoдаден Направи запитване
Апартамент Г10  /Продажби/ 2 102.18 кв.м 118.9 кв.м прoдаден Направи запитване
Апартамент Г11  /Продажби/ 1 63.8 кв.м 74.94 кв.м прoдаден Направи запитване
Апартамент Г12  /Продажби/ 2 88.9 кв.м 104.03 кв.м прoдаден Направи запитване
Апартамент Г13  /Продажби/ 2 88.19 кв.м 102.2 кв.м прoдаден Направи запитване
Апартамент Г14  /Продажби/ 2 102.18 кв.м 118.9 кв.м прoдаден Направи запитване
Апартамент Г15  /Продажби/ 1 63 кв.м 74.83 кв.м прoдаден Направи запитване
Апартамент Г16  /Продажби/ 2 88.9 кв.м 104.03 кв.м прoдаден Направи запитване
Апартамент Г17  /Продажби/ 2 88.19 кв.м 102.21 кв.м прoдаден Направи запитване
Апартамент Г18  /Продажби/ 2 125.69 кв.м 144.69 кв.м прoдаден Направи запитване
Апартамент Г19  /Продажби/ 3 143.13 кв.м 165.06 кв.м прoдаден Направи запитване

Свържете се с нас