Проекти

Бл. 4, ул. Рикардо Вакарини, ж. к. Мотописта - I част в София

Сградата е въведена в експлоатация през 2006 г.

Жилищен комплекс Мотописта е разположен в ж.к. Гоце Делчев, между спортна зала "Триадица" и стадион "Мотописта". Кварталът е добре устроен - в близост до сградите има детски градини, училища, поликлиника, магазини и заведения за хранене. Комплекс Мотописта е в близост до основните пътни и комуникационни

Бл. 5, ул. Рикардо Вакарини, ж.к. Мотописта - I част в София

Сградата е въведена в експлоатация през 2007 г.

Жилищен комплекс Мотописта е разположен в ж.к. Гоце Делчев, между спортна зала "Триадица" и стадион "Мотописта". Кварталът е добре устроен - в близост до сградите има детски градини, училища, поликлиника, магазини и заведения за хранене. Комплекс Мотописта е в близост до основните пътни и комуникационни

Бл. 6, ул. Рикардо Вакарини, ж. к. Мотописта - I част в София

Сградата е въведена в експлоатация през 2008 г.

Жилищен комплекс Мотописта е разположен в ж.к. Гоце Делчев, между спортна зала "Триадица" и стадион "Мотописта". Кварталът е добре устроен - в близост до сградите има детски градини, училища, поликлиника, магазини и заведения за хранене. Комплекс Мотописта е в близост до основните пътни и комуникационни

Бл. 7, ул. Рикардо Вакарини, ж. к. Мотописта - I част в София

Сградата е въведена в експлоатация през 2007 г.

Жилищен комплекс Мотописта е разположен в ж.к. Гоце Делчев, между спортна зала "Триадица" и стадион "Мотописта". Кварталът е добре устроен - в близост до сградите има детски градини, училища, поликлиника, магазини и заведения за хранене. Комплекс Мотописта е в близост до основните пътни и комуникационни

Бл. 8, ул. Рикардо Вакарини, ж.к. Мотописта - II част

Жилищен комплекс Мотописта е разположен в ж.к. Гоце Делчев, между спортна зала "Триадица" и стадион "Мотописта". Сградата е осеметажна, с три самостоятелни входа, 75 апартамента, 7 офиса и 3 магазина. Площите за магазини и офиси са концентрирани на партерно ниво. В сутерена е развит подземен гараж и складови площи към жилищата. Архитектурата на сградата

Свържете се с нас